Congres De Nieuwe Lezer in het Digitale Tijdperk

Op 10 December vindt het wetenschappelijk congres De Nieuwe Lezer in het Digitale Tijdperk van Stichting Lezen plaats. Online natuurlijk. Hoe ziet lezen eruit in het tijdperk van digitale media? Aan mij de eer een keynote te mogen geven over het lezen van literaire teksten in een aandachtseconomie. Hieronder mijn abstract.

Technologische ontwikkelingen in ons informatietijdperk hebben de toegankelijkheid van informatie sterk vergroot, evenals mogelijkheden om deze te verwerken en over te brengen. We leven in een aandachtseconomie, waar niet informatie, maar tijd, aandacht en cognitieve inzet schaarse goederen worden. Steeds meer wordt close reading vervangen door hyperreading, een verzamelterm voor computer-geassisteerde manieren van lezen die meestal door middel van scherm-media plaatsvinden. Verleren we op deze manier het concentreren? In haar lezing zal Van de Ven laten zien dat, hoewel vaak geassocieerd met close reading, het lezen van literaire teksten een modulatie van aandacht inhoudt. Ze buigt zich over de vraag of fervente lezers hiermee een voordeel kunnen behalen in onze aandachtseconomie.

Hier kun je je gratis aanmelden.